ตารางรถทัวร์ หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์

จุดขึ้นรถ อ.หาดใหญ่ หน้าสำนักงานบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ใน อ.หาดใหญ่

จุดลงรถ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร TBS

ตารางรถทัวร์มาเลเซีย

  • กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Update Realtime )
บริษัทรถทัวร์เวลาออก ( หาดใหญ่ )เวลาถึง (สถานีรถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ )
Alisan Coach09.0023.44
11.0001.44
12.0002.44
13.3004.14
19.0009.44
Super Nice Express 09.0118.34
13.0022.33
อายี บาราโก้ แทรเวิล เซอร์วิส12.3022.30
KKKL Express10.3001.14